Cách viết tờ trình xin bổ sung nhân sự nhanh chóng và hiệu quả nhất

Categories
Quản trị Nhân Sự

1. Tờ trình xin bổ sung nhân sự là văn bản gì? Tờ trình xin bổ sung nhân sự là một loại văn bản hành chính, được sử dụng khi các phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp phát sinh nhu cầu muốn tăng cường nhân sự. Văn bản này được lưu hành nội bộ […]