Vai trò của marketing trong sự nghiệp phát triển doanh nghiệp

Categories
Quản trị Marketing & Sale

Vai trò của marketing trong doanh nghiệp rất quan trọng trong việc xác định sự thành bại của một doanh nghiệp. Bởi marketing là một công cụ không thể thiếu để hình thành duy trì và phát triển thương hiệu cũng như sự cạnh tranh trên thị trường của doanh nghiệp. Marketing là một hoạt […]