Quản trị doanh nghiệp là gì?

Quản lý doanh nghiệp đóng một vai trò hết sức quan trọng đối với một tổ chức, đơn vị hay cao hơn là một cộng đồng, quốc gia. Nếu một doanh nghiệp quản trị tốt sẽ mang lại hiệu quả cao khi thực hiện các hoạt động trong doanh nghiệp, đồng thời xây dựng nền tảng phát triển lâu dài và bền vững. Chính vì vậy, là một chủ doanh nghiệp, bạn cần nắm chắc khái niệm quản trị doanh nghiệp là gì, chức năng của nó và các phần mềm quản lý doanh nghiệp tốt nhất hiện nay

1. Quản trị doanh nghiệp là gì? Những nội dung chính trong quản trị doanh nghiệp.

Quản trị doanh nghiệp là hệ thống toàn bộ những quy định, quy tắc và cơ chế mà doanh nghiệp có thể dựa vào chúng để điều hành và kiểm soát tổ chức của mình. Hiểu cơ bản thì quản trị doanh nghiệp bao gồm việc cân bằng lợi ích của các bên liên quan, ví dụ cổ đông, người xuất vốn, nhà quản lý, nhà cung cấp, khách hàng, chính phủ và cộng đồng.

Để đạt được mục tiêu của doanh nghiệp, quản lý doanh nghiệp cũng lập ra các nguyên tắc bao gồm tất cả các lĩnh vực liên quan đến quản trị từ lập kế hoạch thực thi, quy trình kiểm soát nội bộ cho đến việc đánh giá, đo lường hiệu quả và công bố các thông tin của công ty.


Khái niệm quản trị doanh nghiệp rất đa dạng bởi nó được hình thành do những cách tiếp cận khác nhau cũng như việc nó bao hàm rất nhiều các hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. Để hiểu rõ hơn quản trị doanh nghiệp là gì, chúng ta hãy cùng đi vào phân tích những nội dung chính trong quản trị doanh nghiệp: 

 • "Quản trị doanh nghiệp là một lĩnh vực kinh doanh học nghiên cứu và phân tích cách thức thúc đẩy quá trình quản trị kinh doanh hiệu quả trong các công ty, đặc biệt là công ty cổ phần thông qua việc áp dụng các cơ cấu động viên lợi ích, cấu trúc tổ chức và quy tắc - quy chế. Quản trị doanh nghiệp xoay quanh các vấn đề nằm trong phạm vi về cải thiện hiệu suất tài chính của một đơn vị, chẳng hạn như có những cách thức nào mà người chủ sở hữu doanh nghiệp có thể khích lệ ban giám đốc của họ sử dụng để mang về hiệu suất đầu tư cao hơn".
 • "Quản trị doanh nghiệp là hình thức mà các nhà đầu tư hay nhà cung cấp nguồn vốn cho doanh nghiệp đảm bảo thu được lợi tức về cho mình qua các khoản đầu tư của họ."
 • "Quản trị doanh nghiệp là một hệ thống được xây dựng để điều hành và kiểm soát các công ty. Cấu trúc quản trị doanh nghiệp được phân chia theo quyền và trách nhiệm của những thành phần khác nhau có liên quan tới doanh nghiệp như Hội đồng quản trị, cổ đông (thành viên góp vốn), Giám đốc và những vị trí khác có liên quan. Quản trị doanh nghiệp cũng nêu rõ những nguyên tắc và thủ tục để đưa ra các quyết định liên quan tới việc điều hành công ty. Thông qua cách này, người ta xây dựng các mục tiêu cho công ty và cả phương pháp để đạt được mục tiêu đã đặt ra hay giám sát công việc một cách hiệu quả nhất."
 • "Quản trị doanh nghiệp là gì? Hiểu theo một nghĩa hẹp thì quản trị doanh nghiệp là mối quan hệ giữa một doanh nghiệp với các cổ đông hay thành viên góp vốn hoặc hiểu theo nghĩa rộng hơn là mối quan hệ của doanh nghiệp với cộng đồng, xã hội..." (Financial Times, 1997).
 • "Quản trị doanh nghiệp hướng đến các mục tiêu thúc đẩy và phát triển sự công bằng của doanh nghiệp, tính minh bạch, rõ ràng và khả năng chịu trách nhiệm".
 • "Quản trị doanh nghiệp là gì? Quản trị doanh nghiệp là một chủ đề mặc dù không được định nghĩa rõ ràng nhưng có thể coi đó là một tập hợp với các đối tượng, mục tiêu và quy tắc để đảm bảo mang lại lợi ích tốt đẹp cho cổ đông, nhà quản lý, khách hàng, nhân viên, chủ nợ, đồng thời thúc đẩy vị thế và danh tiếng của nền kinh tế.”

2. Tiếng anh của quản trị doanh nghiệp là gì?

Quản trị doanh nghiệp tiếng anh được gọi là Corporate management hoặc Corporate governance. 

Quản trị doanh nghiệp là thuật ngữ được sử dụng phổ biến, đặc biệt là trong phạm vi doanh nghiệp. Vậy, những từ liên quan đến quản trị doanh nghiệp tiếng anh là gì? Bao gồm những từ nào?

 • Business Management: Ngành quản trị kinh doanh 
 • Managing school subjects: Môn học về quản trị;
 • Financial management: Quản trị tài chính;
 • Managing method: Phương pháp quản lý;
 • Board of manager: Ban giám đốc (ban quản lý);
 • Competent persons: Người có thẩm quyền;
 • Governance regulations: Quy chế quản trị;
 • Diplomatic administration: Quản trị ngoại giao.

3. Chức năng chính của quản trị doanh nghiệp là gì? 

Các chức năng của quản trị doanh nghiệp có mối liên kết chặt chẽ, phải được thực hiện một cách đồng nhất và tương trợ lẫn nhau để doanh nghiệp luôn trong trạng thái hoạt động liên tục và không ngừng phát triển cũng như đạt được mục tiêu ban đầu đã đề ra. 

Quản trị doanh nghiệp cần đảm bảo được 4 chức năng cơ bản như sau: 

3.1. Chức năng lên kế hoạch và lập dự báo 

Đây là chức năng cơ bản đầu tiên của quá trình quản trị doanh nghiệp. Nó phải đảm bảo dự đoán được các nội dung sau: Môi trường và tình hình bên trong và bên ngoài doanh nghiệp, thiết lập các mục tiêu, huy động nguồn lực cần có, quyền và trách nhiệm của các bên liên quan, những công việc chi tiết được triển khai trong khoảng thời gian nhất định và nguồn lực sẵn có, các yếu tố quyết định để hoàn thành tốt những mục tiêu đã được đặt ra.


3.2. Chức năng tổ chức thực hiện. 

Chức năng này bao gồm tổ chức bộ máy và tổ chức con người, bắt đầu từ khi hình thành cấu trúc tổ chức cho đến phân bổ nhân lực, phân công công việc, phân chia nguồn lực theo bộ phận chức năng, đội nhóm và từng cá nhân trong một doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, chức năng tổ chức triển khai các kế hoạch kinh doanh còn bao hàm việc xây dựng và ban hành các chính sách, cơ chế phối hợp các hoạt động để đảm bảo toàn bộ mọi hoạt động trong doanh nghiệp đều được thực hiện một cách trơn tru và hiệu quả nhất.


3.3. Chức năng lãnh đạo

Chức năng lãnh đạo giống như một nghệ thuật quản lý đa dạng và phong phú. Nó được hiểu là việc chỉ đạo thực hiện quá trình gồm có nhiều hoạt động liên quan đến chính sách, cơ chế hành vi, phong cách làm việc và điều hành nhằm khích lệ sự nỗ lực của nhân viên khi thực hiện các nhiệm vụ của mình.


3.4. Chức năng kiểm tra và rà soát đồng thời đưa ra các quyết định điều chỉnh phù hợp trong quá trình hoạt động 

Theo dõi, giám sát và kiểm tra quá trình kinh doanh của công ty thông qua việc thu thập các thông tin cần thiết và xây dựng hệ thống thông tin quản lý nhằm  sát và nắm bắt tình hình công việc thực tế so với kế hoạch đã đề ra ban đầu. Đây là một chức năng vô cùng quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc triển khai đúng kế hoạch cũng như có những điều chỉnh hợp lý, cần thiết và kịp thời, bám sát với thực tế.

4. Lý do nên sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp là gì?

Đầu tiên, phần mềm quản trị giúp doanh nghiệp vận hành và quản lý hiệu quả toàn bộ nguồn nhân lực của mình. Nó đóng vai trò theo dõi, kiểm soát và phân bổ các hoạt động của công ty như bán hàng, tài chính - kế toán, chăm sóc khách hàng, các thông tin liên quan đến nhân viên và khách hàng,... qua đó, chủ doanh nghiệp có thể dễ dàng quản lý và nắm bắt toàn bộ tình hình chung và phân quyền, trách nhiệm cho từng thành viên để bộ máy doanh nghiệp được vận hành một cách hiệu quả và khoa học nhất. 

Thứ hai, phần mềm quản trị doanh nghiệp giúp tối ưu hoá thời gian và nhân lực cho các hoạt động sản xuất kinh doanh. Trước đây, khi các phần mềm quản lý chưa ra đời, doanh nghiệp sẽ cần đến rất nhiều nhân lực để phục vụ cho việc kiểm soát nguồn thu - chi, đảm bảo không bị thất thoát trong quá trình mua - bán. Khi cần đánh giá và tổng kết quá trình kinh doanh sẽ phải thông qua rất nhiều bước từ các bộ phận rời rạc trong doanh nghiệp. Nhưng với phần mềm quản trị doanh nghiệp, tổ chức sẽ giảm tải được một bộ phận nhân sự, tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí điều hành doanh nghiệp. Quá trình thực hiện nhanh chóng, dễ dàng, tiện lợi và thông minh mang lại sự hài lòng cho khách hàng, từ đó đem về lợi nhuận tốt cho công ty của bạn.

Nếu bạn đang tìm kiếm một phần mềm quản trị tốt nhất và phù hợp nhất để ứng dụng cho doanh nghiệp của mình, G-OFFICE hứa hẹn sẽ là một trong những gợi ý hoàn hảo và chuyên nghiệp dành cho bạn.

Xem thêm video dưới đây để hiểu hơn về phần mềm quản trị doanh nghiệp G-OFFICE!


5. Tạm kết 

Bài viết trên đây, G-OFFICE đã chia sẻ tới bạn những thông tin hữu ích xoay quanh chủ đề “Quản trị doanh nghiệp là gì". Có thể thấy, quản trị doanh nghiệp chưa bao giờ là một công việc đơn giản, cho dù nhà lãnh đạo có kiến thức và hiểu biết sâu rộng hay năng lực chuyên môn tốt thì trên thực tế công việc quản trị này cũng nảy sinh ra nhiều vấn đề cần được giải quyết. Chính vì vậy, việc nắm rõ quản trị doanh nghiệp là gì, chức năng của nó để áp dụng vào thực tiễn sẽ giúp doanh nghiệp của bạn đạt được mục tiêu đã đề ra cũng như luôn luôn vững bước trên con đường phát triển sự nghiệp lâu dài và vững mạnh.