Quản lý nhân sự giúp bạn những gì?

Giải pháp trong quản lý hồ sơ nhân sự của doanh nghiệp

Là nơi lưu trữ toàn bộ thông tin sơ yếu lý lịch, thông tin công việc, thông tin hợp đồng, thông tin bảo hiểm, thông tin lương thưởng, lịch sử công tác, lịch sử đóng bảo hiểm, thông tin và lịch sử phép…của một nhân sự. Các thông tin này được nhập trực tiếp hoặc tự động cập nhật từ các phân hệ khác để phục vụ cho công việc tính toán bảng lương của nhân viên trong doanh nghiệp.

Quản lý thông tin nhân sự


 • Khi tạo hợp đồng, hệ thống sẽ tự động tải thông tin hồ sơ nhân sự và đưa vào hợp đồng lao động. Mọi thông nhân sự, sẽ được lưu trữ và bảo mật tập trung trên phần mềm G-OFFICE.
 • Tự động cảnh báo cho người lao động biết về tình trạng hồ sơ, thủ tục đang còn thiếu trên hệ thống. Đồng thời, thông báo tăng lương theo định kỳ mà công ty đã quy định.
 • Khi nhân sự thay đổi vị trí, chức vụ, phòng ban, hệ thống sẽ tự động tính toán và gợi ý mức lương mới dựa vào lịch sử công việc mà họ đã thực hiện.
 • Hệ thống G-OFFICE sẽ tự động phân loại và quản lý hệ thống nhân sự trong doanh nghiệp theo từng trạng thái như: đang làm việc, đang nghỉ thai sản, nghỉ việc…

Quản lý thông tin hợp đồng


 • Lưu trữ chi tiết thông tin hợp đồng dưới dạng: Mã hợp đồng, tên nhân sự, mã số chấm công, phòng ban, loại hợp đồng, ngày khởi tạo, ngày ký, ngày hết hiệu lực của hợp đồng...
 • Quản lý nhân sự theo "Loại" hợp đồng như hợp đồng chính thức, học việc, thử việc, thực tập, thời vụ...và phân loại hợp đồng theo tháng, năm hoặc không có thời hạn đối với một số vị trí quan trọng.
 • Số hóa các thông tin cơ bản của hợp đồng để quản lý. Giúp cho người quản lý dễ dàng nhập và xuất dữ liệu hợp đồng từ File Excel cũng như xem lại lịch sử nhập dữ liệu hợp đồng.
 • Các dữ liệu về lương, phụ cấp, vị trí, chức vụ, phòng ban trong hợp đồng lao động sẽ được cập nhật tự động vào hồ sơ nhân sự để làm cơ sở để tính toán lương, thưởng cho người lao động.

Quản lý thông tin bảo hiểm

 • Hệ thống cho phép người dùng cấu hình các thông số bảo hiểm theo tỷ lệ đóng, mức đóng cơ sở và ngày chốt tăng, giảm bảo hiểm.
 • Tự động gợi ý danh sách tăng giảm bảo hiểm trên hệ thống, giúp cán bộ quản lý sẽ quyết định chốt tăng hay giảm mức đóng bảo hiểm cho người lao động.
 • Tự động tính toán chi phí bảo hiểm, truy thu, hoàn trả tiền bảo hiểm, kết xuất form mẫu thanh toán các thủ tục bảo hiểm theo đúng quy định của nhà nước.
 • Lưu lại toàn bộ quá trình đóng bảo hiểm cho doanh nghiệp, nhà quản lý và người lao động có thể dễ dàng theo dõi lịch sử chi trả bảo hiểm trực tiếp trên hệ thống.

Quản lý phép, bù


 • Lưu trữ chi tiết thông tin ngày phép gồm: Mã nhân viên, họ tên, tổng phép tồn, phép đã sử dụng, phép hết hạn, phép đã ứng, phép lũy kế...
 • Hệ thống sẽ tự động tính ngày phép, bù và cộng vào quỹ thời gian của nhân viên, để sử dụng cho khoảng thời gian lũy kế cho phép.
 • Người dùng có thể tùy chọn xem báo cáo ngày nghỉ phép chi tiết theo tháng, theo quý hoặc theo năm.