Phần mềm G-office có tính năng quản trị mục tiêu hay không?

GIẢI PHÁP THIẾT LẬP & QUẢN TRỊ MỤC TIÊU TOÀN DIỆN (KPI/OKR) CHO DOANH NGHIỆP

Trên thực tế, bài toán chung của nhiều doanh nghiệp là:


 • Nhân viên không nắm rõ mục tiêu công việc của mình là gì

Không nắm rõ mục tiêu dẫn đến việc mất thời gian làm những việc không hiệu quả, dù có chăm chỉ cũng không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 • Hầu hết các mục tiêu đề ra thất bại ở khâu triển khai

Mục tiêu rõ ràng, phương án triển khai đã thống nhất, tinh thần thực thi quyết liệt. Nhưng đến bước triển khai xuống các cấp lại kém hiệu quả, không đạt được mục tiêu.

 • Quản lý công việc thủ công gây chậm tiến độ, khó truy soát

Nhà quản lý không thể nắm bắt ngay lập tức tiến độ thực hiện của từng cá nhân: mục tiêu nào đang chậm tiến độ, ai chịu trách nhiệm, lý do chậm là gì?

G-OFFICE giúp giải quyết các bài như thế nào toán trên?

 • Phân bổ & liên kết mục tiêu

Với tính năng phân bổ mục tiêu xuống các cấp và liên kết từng nhiệm vụ với mục tiêu cụ thể, G-OFFICE giúp tổ chức nhận thức rõ ràng và gắn kết với công việc hơn.

 • Tập trung vào các chỉ số then chốt

Áp dụng phương pháp quản trị mục tiêu phổ biến OKR/KPI, G-OFFICE hỗ trợ nhà quản lý tập trung vào những mục tiêu và chỉ số quan trọng.

 • Báo cáo tiến độ real-time

Hệ thống xác định và thông báo điểm nóng ngay lập tức, kết hợp với CRM để tự động cập nhật số liệu, giảm thiểu sai sót.


MÔ HÌNH QUẢN TRỊ MỤC TIÊU TOÀN DIỆN

Ứng dụng quản trị mục tiêu trong G-OFFICE hỗ trợ toàn diện doanh nghiệp trong 4 bước xây dựng hệ thống quản trị mục tiêu và thực thi hiệu quả

Bước 1: Thiết lập & phân bổ mục tiêu

Mục tiêu trên G-OFFICE được gắn kết chặt chẽ với 3 yếu tố: cơ cấu tổ chức, chỉ số và chu kỳ

 • Phân bổ mục tiêu theo cơ cấu tổ chức: 

Đảm bảo mục tiêu được phân bổ chặt chẽ xuống 4 cấp độ: công ty, phòng ban, team và từng cá nhân

 • Đo lường mục tiêu bằng các chỉ số then chốt

Giúp doanh nghiệp luôn tập trung vào các mục tiêu quan trọng

 • Gắn mục tiêu vào chu kỳ cụ thể

Mỗi mục tiêu được gắn vào các chu kỳ tháng/ quý để tổng hợp và theo dõi

 • Linh hoạt trong thiết lập mục tiêu

Có thể thiết lập mục tiêu theo OKR/KPI linh hoạt tùy theo nhu cầu doanh nghiệp

Bước 2: Lên kế hoạch thực hiện

G-OFFICE hỗ trợ tối ưu quá trình lên kế hoạch với 3 ưu điểm nổi bật

 • Lập kế hoạch nhanh chóng

Khởi tạo danh sách công việc nhanh chóng với tính năng nhân bản dự án mẫu

 • Gắn từng đầu việc với mục tiêu cụ thể

Mỗi đầu việc cá nhân có thể gắn với mục tiêu chung của nhóm. Khi công việc được hoàn thành, mục tiêu chung cũng được cập nhật

 • Phân bổ nguồn lực dễ dàng

Theo dõi tổng quan khối lượng công việc của từng cá nhân để phân bổ nguồn lực hiệu quả

Bước 3: Quản lý tiến độ

 • Theo dõi tiến độ trên giao diện Gantt chart, Kanban

Đa dạng về giao diện quản lý để phù hợp với nhiều loại quy trình, dự án khác nhau.

 • Cộng tác toàn diện

Giao tiếp trên cùng một nền tảng, trao đổi thông tin trên cùng một luồng công việc, tránh việc thông tin bị trôi, khó truy soát

 • Phát hiện điểm nóng

Thông báo và cập nhật hoạt động theo thời gian thực, noti nhắc việc tự động, báo cáo ngay điểm trễ tiến độ 

 • Kết nối với CRM cập nhật tự động

Kết nối với các hệ thống CRM để lấy các chỉ số về doanh thu, số lượng, tốc độ phản hồi... tự động cập nhật thành KPI, OKR, SLA

Bước 4: Báo cáo & Đánh giá

Hệ thống báo cáo & đánh giá đa chiều, toàn diện và tự động

 • Đánh giá đa chiều

Dựa trên 2 hình thức: Cá nhân tự đánh giá & quản lý trực tiếp đánh giá. Đảm bảo tính khách quan và thúc đẩy cộng tác

 • Đánh giá toàn diện

Không chỉ đánh giá chất lượng hoàn thành mục tiêu, mà còn hỗ trợ tính năng đánh giá chất lượng của mục tiêu (mục tiêu có tính thử thách không, kế hoạch thực hiện có phù hợp hay không...)

 • Thiết lập báo cáo tự động

Dễ dàng khởi tạo các biểu mẫu đánh giá tùy thuộc theo nhu cầu của từng phòng ban, từng team...