Hướng dẫn sử dụng các tính năng trên TICKET của phần mềm G-OFFICE

1. Làm sao để gửi yêu cầu tạm ứng tiền?

Để gửi yêu cầu tạm ứng thanh toán tiền trên G-office, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Trên bảng điều khiển, click “Cài đặt’’ > sau đó chọn ‘’Quy trình tạm ứng’’

cách gửi yêu cầu tạm ứng tiền G-office

Bước 2: Trên màn hình chính sẽ hiển thị tất cả các yêu cầu tạm ứng tiền của toàn bộ nhân viên trong công ty. Để yêu cầu phiếu tạm ứng, ấn chọn ‘’Thêm mới’’. Điền đầy đủ thông tin gồm: ngày tháng, số tiền, nhân viên, nội dung tạm ứng. Sau đó chọn ‘’Cập nhập’’

gửi yêu cầu tạm ứng tiền G-office

Khi phiếu yêu cầu tạm ứng của bạn được cập nhập, trưởng phòng hoặc người có trách nhiệm sẽ vào để ‘’Duyệt’’ hoặc ‘’Từ chối’’ yêu cầu đó

cách phê duyệt phiếu yêu cầu G-office