Hướng dẫn sử dụng các tính năng trên CRM của phần mềm G-OFFICE

1. Làm thế nào để sử dụng tính năng chăm sóc khách hàng

Để sử dụng tính năng chăm sóc khách hàng trên G-office, bạn truy cập vào tường cá nhân của mình, thực hiện các thao tác sau: 

Bước 1: Trên bảng điều khiển lựa chọn danh mục “CRM" > chọn tiếp 

  1. Tạo lập danh sách khách hàng như thế nào?

Để tạo lập danh sách khách hàng, bạn cần truy cập vào tường của mình trên G-office, thực hiện các thao tác sau: 

Bước 1: Trên bảng điều khiển lựa chọn danh mục “CRM" > chọn tiếp “Data" 

Bước 2: Click “Thêm mới" >  điền các thông tin liên hệ của khách hàng và phân loại khách hàng theo nguồn data. 
hướng dẫn sử dụng data trong CRM trên G-office

Bước 3: Click “Cập nhật" để lưu data mới. 

  1. Làm thế nào sử dụng tính năng phân chia khách hàng cho các nhân viên chăm sóc?

Để chia khách hàng cho các nhân viên chăm sóc, người quản lý truy cập vào tường cá nhân của mình, thực hiện các thao tác sau: 

Bước 1: Trên bảng điều khiển lựa chọn danh mục “CRM" > chọn tiếp “Data" 

Bước 2: Chọn tên khách hàng > click vào biểu tượng “Chia data" 

Bước 3: Lựa chọn nhân viên kinh doanh, hệ thống sẽ tự động cập nhật

  1. Xem lịch sử chăm sóc khách hàng như thế nào? 

Để xem lịch sử chăm sóc khách hàng, bạn truy cập vào tường cá nhân trên G-office, thực hiện các thao tác sau: 

Bước 1: Trên bảng điều khiển lựa chọn danh mục “CRM" > chọn tiếp “Lead” 

Bước 2: Click tên khách hàng, hệ thống sẽ hiển thị trạng thái chăm sóc và đánh giá của nhân viên về khách hàng đó. 

Lưu ý: có thể xem ngay trạng thái chăm sóc khách hàng trên bảng thống kê Lead.
lịch sử chăm sóc khách hàng

Ngoài ra nếu bạn còn thắc mắc gì khác hãy liên hệ ngay với GemsTech qua Hotline: 0989848886 để được tư vấn miễn phí.