Hướng dẫn sử dụng các tính năng ACM trên phần mềm G-OFFICE

1. Quản lý thu, chi bằng tiền mặt của công ty

Để quản lý tài chính kế toán của công ty hay nói cách khác là quản lý thu, chi bằng tiền mặt, cần thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Trên bảng điều khiển Click ‘’Sổ sách kế toán’’ > chọn ‘’Sổ tiền mặt’’. Trên màn hình chính thể hiện tất cả các thông tin liên quan đến thu, chi của công ty bằng tiền mặt gồm: thời gian, khách hàng, số tiền, loại tiền thu chi…

quản lý thi chi bằng tiền mặt G-office

Bước 2: Để thêm thu chi mới, chọn ‘’Thêm mới’’ rồi điền tất cả thông tin liên quan. sau đó chọn ‘’Cập nhập’’

Cách quản lý thu chi bằng tiền mặt

2. Làm sao để chỉnh sửa hay xóa một diễn giải thu chi?

Để chỉnh sửa một diễn giải thu chi, Click vào biểu tượng như hình dưới sau đó chỉnh sửa thông tin mà bạn muốn, sau đó chọn ‘’Cập nhập”

cách chỉnh sửa khoản thu chi G-office

Để xóa một diễn giải thu thi, Click vào biểu tượng ‘’Xóa” như hình dưới đây

diễn giải thu chi G-office

3. Quản lý thu, chi qua tài khoản ngân hàng

Để quản lý các khoản thu, chi của công ty được thanh toán qua ngân hàng, cần thực hiện các thao tác sau: Trên bảng điều khiển, Click ‘’ Sổ sách kế toán’’ > chọn ‘’Sổ ngân hàng’’. Tất cả các thông tin liên quan đến thu, chi qua ngân hàng sẽ hiển thị trên màn hình chính gồm: thời gian, tên tài khoản, số tiền, loại tiền thu chi,...

quản lý thu chi bằng tài khoản ngân hàng G-office

Nếu bạn cần thêm mới một khoản thu, chi. Hãy Click vào ‘’Thêm mới’’

cách thêm khoản thu chi mới G-office

Để chỉnh sửa thông tin khoản thu chi bất kỳ, chọn ‘’Chỉnh sửa’’

chỉnh sửa khoản thu chi G-office

Để xóa dữ liệu khoản thu chi qua ngân hàng click ”Xóa’’

cách xóa dữ liệu thu chi G-office

Nếu bạn muốn tìm kiếm thông tin cho một khoản thu chi, hãy điền tên thông tin về khoản tiền mà bạn muốn tìm kiếm trong mục ‘’Search’’

cách tìm kiếm thông tin thu chi G-office

4. Quản lý tài khoản ngân hàng của nhân viên trong công ty

Để tìm kiếm thông tin tài khoản ngân hàng của công ty hay toàn bộ nhân viên trong công ty, cần thực hiện thao tác sau: Trên bảng điều khiển, chọn ‘’Sổ sách kế toán’’ >chọn “Tài khoản ngân hàng’’

cách quản lý tài khoản ngân hàng của nhân viên G-office

5. Làm sao để thêm mới một tài khoản ngân hàng?

Để thêm mới tài khoản ngân hàng, click ‘’Thêm mới’’ sau đó điền đầy đủ thông tin gồm: Tên tài khoản, số tài khoản, ngân hàng, sau đó chọn ‘’Cập nhập’’

cách đăng kí tài khoản ngân hàng G-office

Ngoài ra nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay thông tin nào cần giải đáp hãy liên hệ ngay với GemsTech qua Hotline: 0989848886 để được tư vấn miễn phí.