Quản lý thông tin, bàn giao và thu hồi tài sản giúp bạn những gì?

Tính năng này giúp bộ hành chính nhân sự nắm bắt được tình trạng chi tiết tài sản của doanh nghiệp. Đặc biệt, khi nhân sự nghỉ việc mà vẫn còn sử dụng tài sản công ty thì hệ thống sẽ cảnh báo.

1. Quản lý thông tin tài sản

 • Nắm bắt chi tiết được tình trạng, thông tin tài sản, công cụ dụng cụ, văn phòng phẩm của doanh nghiệp.
 • Dễ dàng cập nhật hoạt động sử dụng của tài sản theo tình hình thực tế tài sản hiện có của doanh nghiệp.


2. Quản lý cấp phát tài sản

 • Nắm bắt được tình hình cấp phát, thu hồi tài sản của từng cá nhân, từng phòng ban trong doanh nghiệp.
 • Cập nhật đầy đủ lịch sử cấp phát - thu hồi tài sản cho cá nhân hoặc phòng ban tập trung trên phần mềm.
 • Cho phép người dùng Export hoặc Import file excel thông tin tài sản để thuận tiện cho việc quản lý.
 • Tìm kiếm tài sản đơn giản và nhanh chóng bằng bộ lọc nâng cao theo nhóm tài sản, người sử dụng…


3. Quản lý thu hồi tài sản

 • Nắm bắt được tình hình thu hồi tài sản của từng cá nhân, từng phòng ban trong doanh nghiệp.
 • Cập nhật đầy đủ thông tin thu hồi tài sản cho cá nhân hoặc phòng ban tập trung trên phần mềm.
 • Lưu trữ lịch sử thu hồi tài sản một cách đầy đủ và chi tiết để phục vụ cho việc tìm kiếm dễ dàng hơn.


4. Quản lý khấu hao tài sản

 • Nắm bắt được chi tiết khấu hao và tình trạng tồn kho cụ thể của tài sản trong doanh nghiệp.
 • Tự động khấu hao tài sản của doanh nghiệp theo đúng thời gian thực đã sử dụng.
 • Cập nhật chi tiết thời gian khấu hao, giá trị đã khấu hao và giá trị còn lại của tài sản.

5. Dễ dàng thông báo tình trạng của tài sản

Giúp doanh nghiệp nắm bắt và quản lý tình tình tài sản một cách cụ thể, chi tiết

5.1. Báo tăng tài sản

Đối với trường hợp tài sản đã có và có thêm số lượng, người quản lý sẽ báo tăng lên, tránh tình trạng không nắm được số lượng của tài sản.

5.2. Báo mất tài sản

Trường hợp sản phẩm bị thiếu hụt không rõ nguyên nhân, người dùng sẽ sử dụng tác vụ báo mất này để thông báo tình trạng của sản phẩm.

5.3. Báo hỏng tài sản

Trong trường hợp thiết bị đang sử dụng bị hỏng, người dùng sẽ báo hỏng cho thiết bị này để có phương án khắc phục một cách nhanh nhất.

5.4. Báo hủy tài sản

Tác vụ báo hủy cho phép người dùng báo hủy tài sản khi tài sản không tồn tại hoặc hỏng không tái sử dụng được để nắm được tình trạng của tài sản.

Để triển khai quản lý, lưu trữ tài sản một cách chính xác, nhanh chóng, ổn định và tăng trưởng nhanh nhất, hãy bắt đầu ứng dụng G-OFFICE vào doanh nghiệp ngay hôm nay. 
Đăng ký để trải nghiệm phần mềm quản trị doanh nghiệp G-OFFICE hoàn toàn miễn phí tại: https://gemstech.com.vn/signup
Tất cả các phòng ban trong doanh nghiệp bạn đều có thể làm việc online và tương tác với nhau dù ở bất kỳ đâu. Với G-OFFICE bạn thậm chí có thể xử lý công việc ngay trên thiết bị di động của mình.