G-OFFICE có giới hạn khả năng lưu trữ không?

Phần mềm văn phòng điện tử G-OFFICE không giới hạn khả năng lưu trữ văn bản tài liệu của doanh nghiệp. Tuỳ thuộc vào gói dịch vụ mà quý Doanh Nghiệp sử dụng, chúng tôi luôn hỗ trợ linh hoạt theo nhu cầu sử dụng sao cho phù hợp với quy mô của doanh nghiệp nhất.