CÔNG TY GEMS TECH CHÍNH THỨC GIA NHẬP HIỆP HỘI VINASA

Theo Quyết định số 113/2021/QĐ - VINASA ngày 08/11/2021, Ban Chấp hành VINASA đã công nhận GEMS TECH là hội viên của Hiệp hội Phần mềm & Dịch vụ CNTT Việt Nam.

Gemstech-tro-thanh-thanh-vien-cua-vinasa

GEMS TECH được thành lập với khát vọng giúp đỡ các doanh nghiệp Việt chuyển đổi số thành công, nâng cao vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường, tạo tiền đề vươn ra thế giới.

Với sứ mệnh cao cả GEMS TECH hướng tới, việc trở thành hội viên của VINASA là điều tất yếu trên con đường thành công của doanh nghiệp. Đánh dấu bước chuyển mình cho sự phát triển & tầm nhìn đưa các sản phẩm Công nghệ của GEMS TECH hội nhập thị trường Quốc Tế. 


VINASA vừa là sân chơi, vừa là nơi học tập giúp doanh nghiệp nắm bắt những cơ hội được học hỏi, hợp tác với các nước trên thế giới. Tạo tiền đề nắm bắt những công nghệ mới nhất nhằm nâng cao vị thế của GEMS TECH trên thị trường công nghệ số.