10/10/2022 Ngày chuyển đổi số quốc gia lần thứ nhất - Hướng đến Quốc gia số năm 2030

10/10/2022 Ngày chuyển đổi số quốc gia lần thứ nhất - Hướng đến Quốc gia số năm 2030

- Vào ngày 22/04/2022. Thủ tướng chính phủ đã ký kết ban hành quyết định mang số 505/QĐ-TTg, theo quyết định, ngày 10 tháng 10 hằng năm sẽ được quyết định là ngày Chuyển đổi số quốc gia. Theo đó, Năm 2022 là năm đầu tiên được tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10. Mang cho mình chủ đề là “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”. Việc làm cần được chú trọng và đặc biệt quan tâm là tập trung vào công việc phát động các sáng kiến mang lại các lợi ích thiết thực cho người dân, thúc đẩy, quảng bá toàn dân tăng cường sử dụng các sản phẩm số, dịch vụ số, thúc đẩy và phổ cập các kỹ năng số, làm cho người dân được thụ hưởng các lợi ích do chuyển đổi số mang lại cho người dân và chính phủ.


Cùng với việc ban hành quyết định và tổ chức ngày Chuyển đổi số quốc gia lần thứ nhất 10/10/2022. Mục tiêu chuyển đổi số năm 2030 cũng được đưa ra với việc Việt Nam phải trở thành một quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới, đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính Phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp.

Tổ chức Ngày chuyển đổi số quốc gia - 10/10/2022

Sáng hôm qua, tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia (Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh chính - chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, đã chủ trì lễ công bố ngày Chuyển đổi số 10/10 và gửi thông điệp về chuyển đổi số quốc gia.


Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo đó, ngày Chuyển đổi số quốc gia sẽ được xem là một hoạt động thường niên, góp phần làm nâng cao nhận thức của toàn xã hội, của người dân về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số. Đồng thời, đánh giá kết quả chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025 và định hướng 2030.

Cùng có mặt tại chương trình có Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào Boviengkham Vongdara, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Như đã nói, năm 2022 là năm đầu tiên diễn ra chương trình Ngày Chuyển đổi số quốc gia, nhằm hưởng ứng theo phong trào chuyển đổi số, Bộ thông tin và Truyền thông đã phát động “Tháng 10 - Tháng tiêu dùng số” hướng tới mục tiêu để người dân được hưởng những lợi ích của chuyển đổi số, tạo cơ hội cho doanh nghiệp công nghệ số, tiếp cận với đông đảo khách hàng tiềm năng.

Thông điệp của thủ tướng chính phủ về chuyển đổi số

Tại phiên họp đầu tiên của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban đã nhấn mạnh chuyển đổi số tác động tới mọi người dân, cho nên, phải lấy người dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực cho chuyển đổi số. Mọi chính sách đều hướng về người dân và người dân cần tham gia vào quá trình chuyển đổi số. Có như vậy, chuyển đổi số mới mang tính toàn dân và toàn diện, mới mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Thủ tướng Chính phủ đã công bố thông điệp của Chính phủ đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia trong thời gian tới, trong đó Thủ tướng nhấn mạnh một số nhiệm vụ sau


Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, triển khai hiệu quả Chiến lược chuyển đổi số quốc gia. Phát triển đồng bộ cả về thể chế, hạ tầng số, nền tảng số và nguồn nhân lực. Triển khai các giải pháp nhằm nâng cao xếp hạng của Việt Nam về Chính phủ điện tử, Đổi mới sáng tạo và Năng lực cạnh tranh toàn cầu theo tiêu chí của các tổ chức quốc tế.

Nâng cao tỷ lệ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến. Tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nâng cao mức độ hài lòng của người dân. Tập trung triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Tránh mọi tư duy cát cứ thông tin, số liệu, dữ liệu, cục bộ, sợ mất lợi ích và va chạm.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số gắn với đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ. Chú trọng đào tạo kỹ năng số gắn với thị trường và đáp ứng yêu cầu của chuyển đổi số quốc gia.

Các doanh nghiệp cần đẩy nhanh việc đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh lên môi trường số, thiết lập các kênh cung cấp dịch vụ số hiệu quả, nhất là thương mại điện tử, thanh toán trực tuyến… Đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng số, nhất là hạ tầng số dùng chung; chú trọng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển; tăng cường hợp tác quốc tế trong chuyển đổi số. Đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Song song thực hiện các nhiệm vụ, cần tăng cường truyền thông về lợi ích của chuyển đổi số để các cơ quan quản lý nhà nước, người dân, doanh nghiệp hiểu rõ về lợi ích và hiệu quả của chuyển đổi số, tích cực tham gia và thụ hưởng các lợi ích mà chuyển đổi số mang lại. Đẩy mạnh hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, các tiện ích, dịch vụ số an toàn, hiệu quả.

Mục tiêu của chuyển đổi số toàn nước

Trong Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10 đề ra mục tiêu cơ bản hướng đến 2025 với các mục.

Phát triển chính phủ số, nâng cao hiệu quả hiệu lực hoạt động

 • Thành lập chính phủ điện tử: Việt Nam thuộc nhóm 70 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI)

 • Tổ chức hoạt động kiểm tra: 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý

 • Tổ chức chế độ báo cáo: 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo chính phủ

 • Cơ sở dữ liệu Quốc gia: 100% cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử bao gồm các cơ sở dữ liệu quốc gia, về Dân cư, Đất đai, Đăng ký doanh nghiệp, Tài chính, Bảo hiểm được hoàn thành và kết nối, chia sẻ trên toàn quốc; từng bước mở dữ liệu của các cơ quan nhà nước để cung cấp dịch vụ công kịp thời, một lần khai báo, trọn vòng đời phục vụ người dân và phát triển kinh tế-xã hội.

 • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: 80% được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau bao gồm tất cả.

 • Hồ sơ công việc tại các cấp: 90% hồ sơ công việc tại cấp bộ, tỉnh; 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trữ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước)

Phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế

 • Kinh tế số chiếm 20% GDP

 • Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%

 • Năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 7%

 • Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về công nghệ thông tin (IDI)

 • Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về chỉ số cạnh tranh (GCI)

 • Việt Nam thuộc nhóm 35 nước dẫn đầu về đổi mới sáng tạo (GII)

Phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số

 • Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình, 100% xã

 • Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh

 • Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%

 • Việt Nam thuộc nhóm 40 nước dẫn đầu về an toàn, an ninh mạng (GCI)

Cơ hội của doanh nghiệp trong tháng của tiêu dùng số

Các Tổ Công nghệ số cộng đồng cũng đã, đang và sẽ tiếp tục đi từng ngõ, gõ từng nhà để hướng dẫn từng người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số. Qua quá trình sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số, người dân sẽ có kỹ năng số. Có kỹ năng số sẽ thúc đẩy tiêu dùng số, hình thành thị trường số từ đó phát triển kinh tế số, xã hội số.

"Tháng 10 - Tháng tiêu dùng số" là cơ hội để doanh nghiệp giới thiệu cho người dân biết đến những sản phẩm, dịch vụ số do các doanh nghiệp cung cấp, từ đó kích thích tiêu dùng số, mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp. Với ý nghĩa đó, từ nay và trong suốt tháng 10/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp chung tay, hưởng ứng tham gia Chương trình "Tháng 10 - Tháng tiêu dùng số".

Phong trào hưởng ứng của GemsTech

Hòa vào cùng với không khí của phong trào hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia GemsTech thực hiện Chương trình khuyến mãi giảm giá sâu sản phẩm chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Từ ngày 10/10/2022 - 31/10/2022 Gems Tech hướng ứng phong trào “Tháng 10 - Tháng tiêu dùng số” miễn phí hoàn toàn phần mềm quản trị nhân sự HRM cho toàn bộ doanh nghiệp đăng ký sử dụng sản phẩm phần mềm quản trị doanh nghiệp, phần mềm quản lý vận tải, dịch vụ thiết kế, xây dựng website theo mẫu cùng gift voucher trị giá lên tới 5.000.000 VND. Với vai trò là một trong những nhà cung cấp phần mềm quản lý hàng đầu, chúng tôi cam kết đem lại cho doanh nghiệp những sản phẩm chuyển đổi số tốt nhất, với mức giá tiết kiệm nhất.

Nguồn: Tổng hợp

_____________________________________________________________
Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận những ưu đãi tốt nhất về phần mềm giải pháp chuyển đổi số
Điện thoại:034 678 8118

Web: https://gemstech.com.vn/
Email:info@gemstech.com.vn