Chính sách bảo mật thông tin

Thông tin chúng tôi thu thập

Để có thể sử dụng đầy đủ các tiện ích và nhận được hỗ trợ đầy đủ trên Gemstech.com.vn, bạn cần phải cung cấp các thông tin của mình như sau:

 • Họ tên
 • Email
 • Số điện thoại di động, số điện thoại bàn,...
 • Nội dung bạn muốn hỗ trợ, cần tìm hiểu hay đánh giá, phản hồi, ý kiến của bạn ...

Gemstech.com.vn bảo vệ việc lưu trữ và thông tin cá nhân người dùng như thế nào?

 • Chúng tôi lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn trên máy chủ, chúng tôi bảo vệ nó bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo vệ thông tin.

Sử dụng thông tin của người dùng

Mục tiêu của Gemstech.com.vn là mang lại cho Doanh nghiệp, người dùng một hạ tầng dịch vụ phục vụ quảng bá và phát triển thương hiệu, mở rộng kinh doanh trên Internet một cách hiệu quả, tối ưu về chi phí thời gian. Vì vậy, chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn nhằm:

 • Cung cấp thông tin, các dịch vụ và sự hỗ trợ theo yêu cầu của bạn
 • Gửi Email thông báo các chương trình, sự kiện tiêu biểu của chúng tôi
 • Giải quyết các tranh chấp, các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng website
 • Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp hoặc bị cấm được nêu trong Quy định sử dụng chung
 • Đo lường và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi
 • So sánh, đối chiếu tính chính xác của thông tin mà bạn cung cấp với bên thứ ba.

Tiết lộ thông tin của bạn

Chúng tôi cam kết không tiết lộ hay cung cấp thông tin các nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp sau đây:

 • Chúng tôi được bạn đồng ý tiết lộ những thông tin này
 • Bên thứ ba mà bạn ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu chúng tôi cung cấp thông của bạn
 • Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp.
 • Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác.
 • Cho phép bên thứ ba khác mà chúng tôi có liên doanh, liên kết để cung cấp các dịch vụ trên Gemstech.com.vn hoặc dịch vụ mới có liên quan tới Gemstech.com.vn

Quản lý thông tin trên website

Bạn có thể truy cập, sửa chữa và cập nhật thông tin trên Website của mình bằng cách đăng nhập và sử dụng các tính năng quản trị. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm liên quan đến tính chính xác và hợp pháp của thông tin bạn đưa lên website.